miércoles, 23 de mayo de 2018

Escales musicals

L'escala musical és una successió de sons ordenats per altura en ordre ascendent o descendent.Com veus, els graons d'aquesta escala no són tots iguals. Hi ha graons més petits que altres, ja que  la distància sonora entre les notes separades per aquests graons és menor.


A la distància sonora entre dos notes li diem interval. Els intervals poden ser tons i semitons. Així, per exemple, entre Do i Re hi ha un to de diferència. Però entre Mi i Fa hi ha un semitó de diferència. En total, en una escala diatónica hi ha 5 tons i 2 semitons.

Hi ha diferents tipus d'escala. Nosaltres veurem dos:

Escala diatònica

Hi ha 8 sons separats per distància de 5 tons i 2 semitons

Resultat d'imatges de escala diatònica


Al teclat d'un piano es pot veure clarament. Entre les notes mi-fa i si-do no hi ha tecla negra ja que la distància és molt petita, és de semitó.
Resultat d'imatges de escala diatònica i escala cromàtica

A l'escala cromàtica hi ha 12 sons separats per distància de semitons. Al teclat del piano es correspon amb les tecles blanques i negres.Resultat d'imatges de escala diatònica i escala cromàtica

No hay comentarios:

Publicar un comentario