viernes, 25 de septiembre de 2015

contaminació acústica


Es considera so aquell fenomen que aporta informació agradable, com ara una veu o una música. El soroll seria tot senyal acústic o so no desitjat. El soroll d’ una màquina, però també una música o veu en determinats moments, pot produir molèstia.
L’ exposició més o menys continuada a sons forts, implica una sèrie de problemes per a la nostra salut.
El soroll es mesura amb decibels (dB). Sembla ser que un nivell més alt de 55 decibels  fa que les persones no es puguin comunicar bé i impedeix un descans suficient.
L’ Organització Mundial de la Salut,  diu que les ciutats són cada vegada més sorolloses i que el 80% dels seus habitants estan sotmesos a nivells superiors als decibels recomanats.  La principal causa d’ això és el trànsit, les indústries i els locals públics.

Efectes del soroll en la salut


Una exposició continuada al soroll per sobre dels decibels recomanats, pot produir problemes en la salut de les persones com per exemple: mal de cap, cansament, problemes digestius, estrès, insomni, aparició d’ infeccions, problemes cardiovasculars, manca de concentració, dificultats en la comunicació, aïllament, pèrdua d’ audició….

Efectes del soroll en centres educatius:
Diversos estudis realitzats els darrers anys, demostren que el soroll ambiental dificulta  la comunicació i l’ aprenentatge dels alumnes a les escoles.
 ALUMNES
- Manca d’atenció.- Insuficient discriminació auditiva (confusió de paraules).- Alteració d’alguns aprenentatges com la lectura.
 MESTRES
- L’esforç extra de veu provoca afonies.- Nerviosisme, tensió, ansietat i  estrès.Per aconseguir un nivell adequat de confort acústic, el so que fem o rebem no hauria d’ estar per sobre dels 55/60 dB A (decibels). El quadre següent mostra en decibels aproximats algunes situacions sonores de la vida quotidiana, així com les seves conseqüències per a la salut. :


MAPA DE SOROLL
Un mapa de soroll representa gràficament sobre plànol els nivells sonors per tram de carrer, per tant, és una eina que permet conèixer la situació acústica de la ciutat. A nivell europeu se segueixen les mateixes pautes per a la seva elaboració.

Mapa de soroll de la ciutat de Barcelona:

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Agencia_de_lenergia/Multimedies/Fitxers/Mapa%20de%20soroll%20de%20vespre.png

 

Ordenança municipal sobre sorolls i vibracions de l'ajuntament de l'Hospitalet (Us deixo només l'apartat referent a horaris i nivells màxims permesos)
     Article 10 è. Períodes horaris
   1.A efectes d’aplicació dels nivells màxims admissibles d’emissió i d'immissió sonora i dels nivells       màxims de vibracions es defineixen dos tipus d’horari.
      a)Horari diürn o dia, comprès entre les 8 i les 22 h.
      b)Horari nocturn o nit, comprès entre les 22 i les 8 h.
         2. S’exceptuen d’aquest períodes horaris aquelles activitats que per la seva especial naturalesa ja
      s’indiquen específicament en aquesta Ordenança, així mateix les que l’administració municipal
autoritzi en virtut de circumstàncies especials.

Taula 1
.
Nivells de referència d’immissió sonora exterior amb dB(A)
Zona de recepció
                               Dia (8 h-22 h)            Nit (22 h-8 h)
Industrial (ZI)             65                              60
Resta (ZR)                 55                              45
      Específica (ZE)   S’establirà per l’Ajuntament
Ta

Clica i podràs veure el vídeo de Quequicom "Combatre el soroll"

I també una guia de l'ajuntament de Barcelona: (Llegeix amb especial atenció les pàgines 25-32)

http://en.calameo.com/read/0006259504d38cd059383?authid=r4ZFGrsHwB29


Enllaç: 10 cosas que deberías saber sobre la contaminació acústica

el ruido: una amenaza para la salud

Clica als següents enllaços per valorar el que has après:

contaminació acústicaNo hay comentarios:

Publicar un comentario