martes, 29 de marzo de 2016

LLENGUATGE MUSICAL II: DURADA I RITME

La durada és la qualitat del so que ens permet distingir si aquest és llarg o curt.
FIGURES MUSICALS

Són el conjunt de signes que utilitzen els músics per representar la durada dels sons. Podem ordenar les figures rítmiques segons la durada de la més llarga a la més breu.


Rodona                                                                        
Blanca                                  
Negra                 
Corxera        
Semicorxera   


La rodona és la figura rítmica més llarga, té quatre pulsacions, la blanca en té dues.

Atenció, el silenci també forma part de la música. Fixa't en el següent quadre, cada figura té el seu corresponent signe de silenci.                                                            EQUIVALÈNCIES                                                       Clica als següents enllaços per practicar!!
figures musicals 1


https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1785473-figures_musicals.html

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4285439-figuras_y_silencios.html

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4285439-figuras_y_silencios.html

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2751042-figures_musicals_equivalencies.html

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4278722-conociendo_las_figuras_ritmicas_1_d.html


Ritme:
http://www.aprendomusica.com/swf/C1presentacionNegra.htm
http://www.aprendomusica.com/const2/09negraysilencio/negraysilencio.html
http://www.aprendomusica.com/swf/parejaCorcheas.html

http://www.aprendomusica.com/swf/C2AcentoyCompas.html

Dictat fàcil:
http://www.aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/04dictadoritmico.html

Una mica més difícil:
http://www.aprendomusica.com/swf/dictadoRitmico1.html

Entrena't:
https://aprendomusica.com/const2/42entrenritmo1/game.html


En aquest altre enllaç trobaràs molts altres jocs per millorar el teu nivell. Anim!
http://www.aprendomusica.com/

I alguna base rítmica:                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=R3rHc9nH4Vw&list=PLOcTq2Ad7oV4ZsAGwHLog4NVT3gpZAZVd´


practica amb els angry birds!

clica per practicar amb la música d'Eduard Grieg

i amb el Trencanous de Tchaikovsky:


COMPÀS

És la divisió del temps en parts iguals. Cada compàs està separat dels altres per una línia vertical anomenada línia divisòria. Per indicar el final d'un fragment o de la peça sencera fem servir la doble barra final.

Resultat d'imatges de línia divisòria i barra final


Aprendrem els 3 més bàsics:

Compàs de 2/4:
Resultat d'imatges de compas 2/4Resultat d'imatges de compas 2/4
Compàs de 3/4:

Resultat d'imatges de compas 3/4Resultat d'imatges de compas 3/4
Compàs de 4/4
Resultat d'imatges de compas 4/4Resultat d'imatges de compas 4/4Llegeix la pàgina del teu dossier sobre el ritme, la pulsació i els compassos. A continuació, copia la definició de compàs que hi trobaràs i practica els següents exercicis.Exercicis per practicar els compassos fets per la professora Mª Jesus Camino

exercici 1
practiquem 2/4
practiquem 3/4
practiquem 4/4

Col·loca les línies divisòries

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/1036044/valor_de_las_figuras.htm

https://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow.php?title=llenguatge-musical-figures-i-compassos-2-per-adelaida-ibaez&q=5&next=y

No hay comentarios:

Publicar un comentario