jueves, 19 de noviembre de 2015

DINÀMICA


Què és la intensitat?

La intensitat és la qualitat del so que ens indica si és fort o fluix. Fa referència al volum més o menys fort amb el que s'ha d'interpretar la música.


Què és la dinàmica?

El conjunt de signes que ens indiquen la intensitat i el canvis que pot haver durant una peça. Serveix per donar més expressivitat a la peça.


Com s'indica la intensitat en la partitura?

Amb unes paraules en italià o les seves inicials. La paraula piano vol dir suau, fluix;  la paraula forte vol dia això mateix, fort (p=piano; f=fort) 

Podem repetir la lletra fins a tres vegades la qual cosa vol dir que augmenta la intenció d'aquest indicador: pp=molt piano, ppp=pianíssim, ff=molt forte, fff=fortíssim)


Es poden expressar graus intermitjos d'intensitat?

Sí, fent servir la lletra m que vol dir mig, davant de la que volem regular (mp=mig piano; mf=mig fort)

On s'acostumen a situar aquests indicadors en la partitura?

Normalment apareixen al principi,sota la frase que s'interpreta. Si hi ha canvis, també els trobarem a la part inferior de la frase.

pianissimo
pianomezzo fortefortefortissimo
ppp.jpgpp.jpg
p.jpgmf.jpgf.jpgff.jpgfff.jpg

pp (pianissimo): molt suau.

p (piano): suau.

mp (mezzo piano): mig piano. Menys suau

mf (mezzo forte): mig fort.

f (forte): fort.

ff (fortissimo): molt fort.

Com s'indiquen els canvis graduals d'intensitat?

Es poden indicar amb unes paraules que indiquen aquesta intenció: crescendo o diminuendo


Es poden indicar aquests canvis graduals d'una altra manera?

Sí, amb uns sistema de dues línies separades en un extrem i juntes a l'altre extrem per a indicar cap a on ha d'anar el canvi, si del fort i al piano o del piano al fort:
Els reguladors
crescendo.jpgCrescendo
La intensitat va augmentant gradualment
diminuendo.jpgDiminuendo
La intensitat va disminuint gradualment, a poc a poc
combinacio.jpgCrescendedo-diminuendo
Combinació de reguladors: en aquest cas comença augmentat gradualment fins arribar a un màxim per a després anar disminuintAquí us deixo uns mapes conceptuals elaborats per la Mª Jesús Camino:

https://paolaoliva1.files.wordpress.com/2010/04/mc-3.jpg?w=500&h=238Clica els següents enllaços per practicar:

http://galeon.com/rinconmusicaeso/uni4/unidad4.html

http://dialuncuadernodebita.wix.com/dinamica-musical-y

http://www.classtools.net/widgets/dustbin_0/vZSyg.htm

No hay comentarios:

Publicar un comentario